Къща 4

Готов проект за модерна  къща. Проектът предлага висок комфорт на обитаване, удобство и функционалност на разпределението в съчетание с модерна визия.

Къща 4 е луксозна еднофамилна къща в модерен стил на един етаж. Подходяща е за равен терен. Разпределението е изключително функционално  и удобно за съвременния модерен човек. Дневна с трапезария, кът камина и кухня са в общо пространство. Спалните са разположени в обособен за тях кът със собствени бани и дрешници. Външното пространство е оформено под ъгъл с възможност за уютно разположение на мека мебел и хранене сред природата.

МИНИМАЛНА ПЛОЩ

25,00м /23,95 м

ЕТАЖИ

1

МАТЕРИАЛИ

КАМЪК,  HPL, МАЗИЛКА

ЦЕНА

3600лв. без ДДС

Разгледайте разпределенията по нива:

Минимални размери на парцела за разполагане на къщата:

25,00м /23,95 м

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Застроена площ/ЗП/: 122, 59 м2

Разгъната застроена площ/РЗП/: 122, 59м2

 

ПЛОЩИ ПО ЕТАЖИ:

ЕТАЖ 1-122, 59 м2

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ:

Надземни етажи: 1

Помещения: 3

Спални: 2

Бани/WC: 2

Сутерен:НЕ

 

ЦЕНА НА ПРОЕКТА:

3 600.00 лв/без  ДДС/

ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТА:

Възможни са всякакви промени по проекта като промяна на материалите по фасадата, промяна на габаритите на къщата, добавяне или премахване на помещения.

За промени, които не засягат конструкцията и квадратурата на къщата, цената остава непроменена.

За промени, които засягат квадратурата и конструкцията на къщата, цената на проекта се калкулира въз основа на допълнителна договорка.

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА НА ПРОЕКТА:

Проектът е разработен във фаза Технически проект. В цената са включени следните части:

 1. Архитектура
 2. Конструкции
 3. Технически контрол по част Конструкции /КТК/
 4. Отопление, Вентилация и Климатизация /ОВиК/
 5. Водоснабдяване и канализация /ВиК/
 6. Електроинсталации /ЕЛ/
 7. Енергийна ефективност
 8. Проект безопасност и здраве /ПБЗ/
 9. Количествена сметка Архитектура

 

*Цената е в български лева и е без ДДС.Всички части са разработени от лизензирани проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност

КАКВО НЕ Е ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА НА ПРОЕКТА:

  1. Проект Геодезия-Тахиметрична снимка на терена, вертикална планировка и трасировъчен план
  2. Проект Озеленяване
  3. Експертна оценка за съществуващата растителност съм проекта Озеленяване
  4. Външни връзки към проекта ВиК
  5. Външни връзки към проекта Електроинсталации
  6. Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност”
  7. Проект за управление на строителните отпадъци /ПУСО/, задължителен за къщи над 300 м2
  8. Проект Пожарна безопасност, задължителен за къщи над 250 м2
  9. Проект за пътна-транспортна достъпност и ПОД
  10. Геоложки и хидроложки проучвания на терена
  11. Авторски надзор по чест Архитектура
  12. Авторски Надзор по част Конструкции/задължителен, извършва се от конструктора проектант по време на строителството по отделен Договор/

   

  Всички части, които не са включени в проекта, са индивидуални за всеки парцел и проект .Ние разполагаме с лицензиране специалисти, които могат да изготвят  тези проекти по допълнително договаряне.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗХОДНИ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ:

  1. Документ за собственост на парцела
  2. Виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план /ПУП/-издава се от главния Архитект на съответната Община.При необходимост ние може да изготвим мотивирано предложение , което да послужи за издаване на визата
  3. Данни и становища от експлоатационните дружества:
  • Становище за присъединяване към ВиК и канализационна система/издава се от местното ВиК дружество/
  • Становище за присъединяване към електрическата мрежа/издава се от местното електроразпределително дружество, заявяват се необходимите за обекта мощности/

   

  ИЗХОДНИ ДАННИ:

  1. Геодезическо заснемане
  2. Геоложки и хидроложки проучвания /не са задължителни за някои Общини, но са препоръчителни за проекта по част Конструкции/